ANWB: digitalisering Kampioen

Over de opdracht


Kampioen is het ledenblad van ANWB en het grootste familieblad van Nederland met een bereik van 4,5 miljoen Nederlanders. Echter door stijgende kosten en de ambitie om duurzamer te ondernemen, kreeg ik als programma manager de verantwoordelijkheid om een nieuw frequentiebeleid uit te rollen, de Kampioen te digitaliseren en daarbij online partnerproposities te ontwikkelen. Met als doel leden zelf te laten kiezen hoe en hoe vaak zij Kampioen willen lezen, zo een kwalitatief bereik te realiseren met een optimaal commercieel resultaat.

Werkwijze


Aan de hand van een aantal vooropgestelde hypotheses heb ik diverse ledenonderzoeken gedaan om te toetsen hoe vaak leden Kampioen willen ontvangen en of zij open staan voor een online uitgave. Op basis van deze onderzoeken hebben we in de MijnANWB-omgeving leden de keuze gegeven zelf te bepalen hoe vaak zij Kampioen nog per post willen ontvangen.


Samen met Total Spiel en de redactie van Kampioen hebben we een online vertaling gemaakt van het blad. Omdat de leeservaring online anders is dan een fysiek blad waar je doorheen bladert is het e-Magazine niet een letterlijk kopie geworden, maar hebben we de beste verhalen uit Kampioen geselecteerd en diverse digitale elementen aan het e-Magazine toegevoegd voor een optimale online leeservaring.


Daarnaast heb ik een Partnerboard neergezet waar leden van de diverse afdelingen binnen ANWB een afgevaardigde had. Met deze groep hebben we ook de commerciële kansen van zowel het magazine als de online weergave opgesteld, geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Resultaat


De frequentie van het papieren magazine van ANWB is verlaagd waardoor de productiekosten is gedaald. Zeker met de forse papierprijs en de duurzame ambitie van ANWB een belangrijk resultaat. Vanaf april 2022 is het eerste e-Magazine van Kampioen gelanceerd en zijn de edities erna steeds verder geoptimaliseerd. Het e-Magazine wordt enorm goed gewaardeerd door de leden van ANWB en er ontstaat een steeds beter synergie tussen het e-Magazine, de nieuwsbrief en de website van ANWB. De frequentie-verlaging heeft geen effect op het commercieel resultaat.


Bekijk hier het e-Magazine van Kampioen.